กลับสู่หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail : maejong_school@hotmail.com
Tel : 053-840363 Fax : 053-840363

......................................................
Web Master
E-Mail : mangone@hotmail.com

copyright© 2012 Banmaejong School,All rights reserved®